Tihana Novak

Tihana Novak završila je poslijediplomski studij i doktorirala na Filozofskom fakultetu, Studiju sociologije. Prva znanstveno-istraživačka i stručna iskustva bila su joj u području procjene i planiranja intervencija kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Nakon stjecanja doktorata, nastavila je raditi kao znanstveni suradnik, fokusirajući se na penologiju i penološku rehabilitaciju. Doktorski joj je rad bio usmjeren na temu zadovoljstva poslom, profesionalnog stresa i sagorijevanja penalnog osoblja. Trenutno se bavi područjem viktimologije, kriminologije te znanstveno-istraživačke metodologije s posebnim naglaskom na kvalitativni pristup. U svom pretežno nastavnom, znanstveno-istraživačkom i povremeno stručnom radu surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Upravom za zatvorski sustav, a ostvarila sam suradnje i sa organizacijama poput Save the Children, Unicef, Saveza udruga za osobe s invaliditetom Hrvatske, Udruge za kreativni socijalni rad i dr. Trenutno je na poziciji prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i stalni je predavač na Sveučilištu u Mostaru, Studiju socijalnog rada. Tijekom dosadašnjeg rada nastojala je interdisciplinarno pristupati problemima, socijalnopedagoškom obrazovanju, znanosti i struci.

Mjesto rada:

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

 

Kontakti:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Elina Petričec

Elina Petričec

Sanja Narić

Sanja Narić

Sanja Risek

Sanja Risek

Kristina Ribarić

Kristina Ribarić

Željka Gregorin

Željka Gregorin

Maja Vučić Blažić

Maja Vučić Blažić