O HUSP-u

Hrvatska udruga socijalnih pedagoga – HUSP je strukovna udruga koja od 1999. godine, kada je osnovana, na proaktivan način razvija, promiče i zastupa profesionalni identitet socijalnih pedagoga i razvoj socijalne pedagogije kao struke. Temeljni cilj HUSP-a vezan je uz podupiranje i promicanje socijalnopedagoške djelatnosti kojoj je cilj razvoj osobnih potencijala pojedinca, unaprjeđenje kvalitete života i postizanje pozitivne socijalne usklađenosti pojedinaca i skupina te razvoj uvjeta u institucijama i zajednici za cjelovito socijalno uključivanje.

Profesionalno djelovanje socijalnih pedagoga obuhvaća cjelokupan spektar intervencija usmjerenih općoj populaciji i posebno populacijama djece, mladih i odraslih osoba s problemima u ponašanju (rizičnim ponašanjima, teškoćama u ponašanju i poremećajima u ponašanju). Taj spektar obuhvaća intervencije od procjene, preko prevencije pa do tretmana rizičnih ponašanja i poremećaja/problema u ponašanju i postretmanske skrbi, što se ostvaruje putem rada s pojedincima i obiteljima, ali i intervencijama usmjerenim na širu zajednicu.

Socijalni pedagozi u Hrvatskoj rade u brojnim državnim resorima, a najviše u sustavu socijalne skrbi, pravosuđa, odgoja i obrazovanja te zdravstva. Također, vrlo važno područje njihovog djelovanja vezano je i uz nevladin i civilni sektor. Socijalni pedagozi svoju djelatnost obavljaju u skladu s Etičkim kodeksom socijalnih pedagoga (2004).

Aktivnosti HUSP-a vezane su za ostvarivanje sljedećih profesionalnih ciljeva: razvijanje i promicanje socijalne pedagogije, unapređivanje socijalnopedagoške prakse, poticanje i organiziranje stručnog usavršavanja socijalnih pedagoga, jačanje profesionalnog identiteta socijalnih pedagoga,  povezivanje i stručna suradnja s istovrsnim i drugim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te s državnim tijelima i institucijama, aktivno sudjelovanje u društveno aktualnim pitanjima te doprinos znanstveno-istraživačkom radu u području socijalne pedagogije. 

Tijekom svojeg aktivnog djelovanja HUSP je do 2023. godine organizirao 5 kongresa socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem i više stručnih skupova na različite teme iz područja profesionalnog djelovanja socijalnih pedagoga. Ove godine, od 27. do 29. rujna održava se 6. kongres - Novo doba, nove perspektive.

Učlanjenje u HUSP možemo smatrati doprinosom socijalnih pedagoga razvoju, unapređenju i promicanju svoje struke. Hrvatska udruga socijalnih pedagoga bit će toliko snažna i djelovati toliko široko i učinkovito koliko će brojni i aktivni biti njeni članovi.

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka