Kongresi socijalnih pedagoga

 6. kongres socijalnih pedagoga "Novo doba - Nove perspektive"

27. – 29. rujna 2023., Biograd na moru, Hrvatska

PETi kongres socijalnih pedagoga «Praksa – Empirija – Teorija»
23. – 25. svibnja 2018., Sv. Martin na Muri, Hrvatska

4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Izvan granica"
9. – 11. listopada 2014., Supetar, Hrvatska

3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "10+ Snage socijalne pedagogije"
23. – 25. travnja 2010., Zagreb, Hrvatska

2. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "Socijalni pedagozi – u korak s vremenom"
24. – 26. Listopada 2004., Opatija, Hrvatska

1. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "Profesionalni identitet i područje rada socijalnih pedagoga"
25. – 27. ožujka 1999., Opatija, Hrvatska

 
 

Održani kongresi socijalnih pedagoga

1. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "Profesionalni identitet i područje rada socijalnih pedagoga"
25. – 27. ožujka 1999., Opatija, Hrvatska

2. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "Socijalni pedagozi – u korak s vremenom"
24. – 26. Listopada 2004., Opatija, Hrvatska

3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "10+ Snage socijalne pedagogije"
23. – 25. travnja 2010., Zagreb, Hrvatska

4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Izvan granica"
9. – 11. listopada 2014., Supetar, Hrvatska

 

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka