PLENARNO PREDAVANJE: Socijalna pedagogija u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

HUSP KONGRES COVER 1600 400 piks. Naslovnica događaja na Facebooku Dokument oblika A4 297 210 mm 260 300 mm

Naš gost, plenarni predavač  na 6. Kongresu socijalnih pedagoga 2023. godine je doc.dr.sc.Toni Maglica, profesor filozofskog fakulteta Svučilišta u Splitu. Tema predavanja je Socijalna pedagogija u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

O PREDAVAČU: doc.dr.sc. Toni Maglica

Toni Maglica rođen je 1977. godine u Splitu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetuSveučilišta u Zagrebu diplomira 2001. godine, te na istom Fakultetu doktorira 2017. godinena doktorskom studiju „Prevencijska znanosti i studij invaliditeta“, smjer Prevencijskaznanost - prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja. Imaniz dodatnih usavršavanja, a najdulje se educirao u Integrativnoj gestalt psihoterapiji.Većinu profesionalne karijere proveo je u udruzi MoSt iz Splita gdje je radio kao socijalnipedagog, provodio individualno i grupno savjetovanje za djecu i mlade s problemima uponašanju i njihove obitelji, te u Domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi„Maestral“ Split, u neposrednom radu s djecom i mladima iz sustava socijalne skrbi injihovim roditeljima. Uz to je, preko 7 godina, vodio grupno savjetovanje za mladepočinitelje kaznenih i prekršajnih djela.Osim neposrednog rada s korisnicima, kontinuirano sudjeluje u mnogobrojnim stručnim iznanstvenim projektima, provodi edukacije za djelatnike sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj iinozemstvu, a sve češće i djelatnike sustava odgoja i obrazovanja i organizacija civilnogadruštva.Od 2017. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje na višeodsjeka kolegije iz područja socijalne pedagogije. Prema Informacijskom sustavu znanosti RHima 66 različitih stručnih i znanstvenih publikacija.Sudjeluje u radu brojnih stručnih i znanstvenih tijela i organizacija. Član je Upravnog odboraHrvatske komore socijalnih pedagoga.

 

O PREDAVANJU: Socijalna pedagogija u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

U kontekstu naziva kongresa Novo doba-nove perspektive, zasigurno vrijedi posvetitiodređeno vrijeme relativno novoj temi, a to je socijalna pedagogija u ranom i predškolskomodgoju. Godinama (nepravedno) zapostavljeni u sustavu ranog i predškolskog odgoja iobrazovanja, socijalni pedagozi su, napokon, dobili svoje mjesto među ostalim stručnimsuradnicima koji mogu raditi u dječjim vrtićima (Zakon o predškolskom odgoju, čl.24 (1), NN57/22). Koji su okviri djelovanja socijalnih pedagoga u sustavu ranog i predškolskog odgoja iobrazovanja, koje djelatnosti i kompetencije mogu ponuditi, iz kojih koncepata djelovati,koje su perspektive i područja razvoja socijalne pedagogije u ranom i predškolskom odgoju,neka su od pitanja i tema koje želim podijeliti i promišljati s kolegama iz struke.

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka