6. KONGRES SOCIJALNIH PEDAGOGA: NOVO DOBA - NOVE PERSPEKTIVE - PROGRAMSKI ODBOR

Indeks Članka

PROGRAMSKI ODBOR

Marija Mažić - predsjednica programskog odbora

Gordana Babić

Nataša Vlah

Ivana Borić Jeđud

Anita Jandrić Nišević