6. KONGRES SOCIJALNIH PEDAGOGA: NOVO DOBA - NOVE PERSPEKTIVE - ORGANIZACIJSKI ODBOR

Indeks Članka

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Sanja Risek -predsjednica organizacijskog odbora

Kristina Ribarić

Sanja Narić

Valentina Cindori

Gordana Petrović