Tina Peraica

Tina Peraica rođena je u Splitu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je 2001. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Studij poremećaja u ponašanju) s temom "Usporedba znanja, stavova i ponašanja studenata prema Konvenciji o pravima djeteta", u okviru UNICEF-ovog projekta "Prava djeteta".

Pohađala je poslijediplomski stručni studij "Socijalna psihijatrija i sociopatologija" i doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i obranila nacrt teme doktorske disertacije.

Završila psihoterapijsku edukaciju iz integrativne psihoterapije te je 2011. godine stekla i Europski certifikat iz integrativne psihoterapije (ECIP).

Od 2002. godine zaposlena je u Kliničkoj bolnici Dubrava na Klinici za psihijatriju Zdravstvenog Veleučilišta i Referentnom centru Ministarstva zdravlja za poremećaje uzrokovane stresom u Zagrebu. Od 2005. godine radi kao vanjska suradnica, a od 2007. godine i kao koordinatorica, u Savjetovalištu za žrtve obiteljskog nasilja Grada Zagreba. Od 2013. godine dio je tima Poliklinike Povjerenje – Poliklinike za psihijatriju i psihoterapiju.

Od 2008. godine je vanjska suradnica na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu te na Studiju socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Uključena je provedbu psihoterapijskih edukacija iz integrativne psihoterapije koju provodi Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju te dječje i adolescentne integrativne psihoterapije koju provodi Institut D.O.M..

Bila je suradnik u provedbi više domaćih i internacionalnih znanstvenih i stručnih projekata iz područja psihotraume i stresa. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala aktivno na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je kao članica organizacijskih i programskih odbora u organizaciji različitih radionica, simpozija, konferencija i kongresa.

Znanstveni i stručni interesi pristupnice usmjereni su na područja mentalnog zdravlja, stresa, psihotraume i psihoterapije.

Od 2008. godine članica je Upravnog odbora Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (HUSP), a od 2010. godine je predsjednica HUSP-a. Od 2005. godine članica je Upravnog odbora i tajnica Hrvatske udruge za integrativnu psihoterapiju. Od 2012. godine članica je Upravnog odbora European Association for Integrative Psychotherapy. Počasna je članica Udruge studenta socijalne pedagogije – Pupovci, te članica International Association of Forensic Mental Health Services.

KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Valentina Kranželić

Valentina Kranželić

Sanja Radić Bursać

Sanja Radić Bursać

Dora Dodig Hundrić

Dora Dodig Hundrić

Dejana Bouillet

Dejana Bouillet

Dijana Jerković

Dijana Jerković

Saša Rajić

Saša Rajić