Tijela HUSP-a

Skupština HUSP-a

Čine je svi članovi HUSP-a, sastaje se minimalno jednom godišnje.

Upravni odbor HUSP-a (2015. - 2019.)

Tina Peraica

Tina Peraica

Valentina Kranželić

Valentina Kranželić

Sanja Radić Bursać

Sanja Radić Bursać

Dora Dodig Hundrić

Dora Dodig Hundrić

Dejana Bouillet

Dejana Bouillet

Dijana Jerković

Dijana Jerković

Saša Rajić

Saša Rajić

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Osim djelovanja u Hrvatskoj, HUSP se u svojim ciljevima posvetio i razvijanju i održavanju kontakata sa srodnim udruženjima izvan zemlje. Kao važno udruženje prepoznata je organizacija AIEJI (International Association of Social Educators) koja djeluje u Europi i svijetu. AIEJI kao krovno udruženje socijalnih edukatora okuplja pojedince i udruženja koji se bave djelatnostima socijalne edukacije i socijalne pedagogije, a HUSP se 2010. godine pridružio članstvu.