Program PETog kongresa socijalnih pedagoga "Praksa - Empirija - Teorija"

Detaljan program s nazivima svih radionica, usmenih i plenarnih izlaganja, okruglih stolova i simpozija je spreman i dostupan je na niže navedenom linku! 

Program_PETi kongres socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija