Sa zadovoljstvom objavljujemo predavačicu i temu jednog od plenarnih izlaganja na našem PETom kongresu!

Andreja Rosandic 3