Dostupna Radna verzija Knjige sažetaka

Poštovane kolegice i kolege,

dostupna je Radna verzija Knjige sažetaka PETog kongresa socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija. Po završetku Kongresa, Knjiga će biti ažurirana i objavljena online.

DRAF VERZIJA_Knjiga sažetaka - PETi kongres socijalnih pedagoga

Vidimo se na Kongresu!