Dora Dodig Hundrić

Doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studijski program Socijalne pedagogije) upisala je 2001., a završila 2006. godine obranom diplomskog rada "Povezanost obiteljskih prilika i poremećaja u ponašanju maloljetnika na izdržavanju kazne zatvora" (mentorica: prof.dr.sc. Zdravka Poldrugač). Doktorat znanosti stekla je 2013. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom "Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica" na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (mentori: prof.dr.sc. Marina Ajduković i doc.dr.sc. Neven Ricijaš).

Od 2006. do 2009. godine radila je u Psihijatrijskoj klinici Vrapče, a od 2009. godine zaposlena je na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje na Preddiplomskom i Diplomskom studiju socijalne pedagogije sudjeluje u izvođenju 11 predmeta koji su primarno usmjereni na probleme u ponašanju, rizična ponašanje, povijest i razvoj socijalne pedagogije, te pravne aspekte socijalnopedagoških intervencija (npr. "Osnove socijalne pedagogije", "Fenomenologija poremećaja u ponašanju", "Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija", "Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti" itd.). Također je izvoditeljica predmeta "Uvod u socijalnu pedagogiju" na studiju socijalnog rada (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Aktivno sudjeluje u različitim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima koji se bave područjem njenog znanstvenog i stručnog interesa (rizično ponašanje mladih, kockanje i druge bihevioralne ovisnosti, maloljetnička delinkvencija). (Ko)autorica je više znanstvenih i stručnih radova, te kontinuirano aktivno sudjeluje na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i svijetu.

Voditeljica je odgojnog savjetovališta pri Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, te se kontinuirano usavršava i u području praktičnog stručnog rada (edukacija iz Realitetne terapije, psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, upotrebe asocijativnih karata u radu itd.).

Između ostalog, članica je Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje tijela kaznenog postupka i izvršavanje maloljetničkih sankcija Ministarstva pravosuđa RH.

Od 2015. godine članica je i rizničarka upravnog odbora Hrvatske udruge socijalnih pedagoga.

KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tina Peraica

Tina Peraica

Valentina Kranželić

Valentina Kranželić

Sanja Radić Bursać

Sanja Radić Bursać

Dejana Bouillet

Dejana Bouillet

Dijana Jerković

Dijana Jerković

Saša Rajić

Saša Rajić