Dejana Bouillet

Prof. dr. sc. Dejana Bouillet diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. listopada 2008. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz područja inkluzivne i socijalne pedagogije. Prethodno radno iskustvo stekla je obavljajući poslove znanstvenog novaka na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991.-1998.), pomoćnice ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (2001.-2004.) i znanstvene suradnice na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (2004.-2008). Na Učiteljskom fakultetu obnaša dužnost predstojnice Katedre za pedagogiju i didaktiku te voditeljice Centra za cjeloživotno obrazovanje. Znanstveni rad prof. dr. sc. Dejane Bouillet usmjeren je istraživanju raznorodnih aspekata inkluzivne i socijalne pedagogije, kako u pogledu potreba djece i mladih kojima su inkluzivna i socijalna pedagogija usmjerene, tako i u pogledu potreba razvoja socijalno-pedagoške, učiteljske i odgojiteljske profesije. Trenutno je angažirana u sljedećim znanstvenim i stručnim projektima:

  • Usklađenost odgojno-obrazovnih intervencija s potrebama učenika osnovne škole
  • Policies Supporting Young People in their Transition to Adulthood. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe – YOUNG_ADULLLT – HORISON2020
  • Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim europskim zemljama: RACOSS

Dobitnica je posebne dekanove nagrade za izniman znanstveni doprinos za 2016. godinu. Sudjeluje u radu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, Foruma za slobodu odgoja, Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja i Europske mreže za socijalnu i emocionalnu kompetenciju. Članica je uredništva Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje te Kriminologije i socijalne integracije – časopisa za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju.

KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tina Peraica

Tina Peraica

Valentina Kranželić

Valentina Kranželić

Sanja Radić Bursać

Sanja Radić Bursać

Dora Dodig Hundrić

Dora Dodig Hundrić

Dijana Jerković

Dijana Jerković

Saša Rajić

Saša Rajić